Fair play bij TC Smalhorst

24 april 2020


De KNLTB heeft enige jaren geleden Fair Play geïntroduceerd om allerlei vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en een reglement te hebben om als er sprake is van ongewenst gedrag. www.knltb.nl/fairplay

Als bestuur willen we eigen richtlijnen opstellen om aan te sluiten bij Fair Play. Hiervoor wordt een werkgroep gevormd. De bestuursleden Jeroen Hagedoorn en Anna Jager zoeken een ouder van een jeugdlid die ook in de werkgroep zitting wil nemen. Tevens zoeken we iemand die de cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft gevolgd. Deze persoon hoeft geen lid van de tennisclub te zijn.

Mocht je belangstelling hebben om met ons mee te denken dan kun je een mail sturen naar [email protected]

Nieuwscategorieën Verenigingsdoelen Algemeen