Fair Play

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennis- en padelsport. Op en naast de baan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen. Bij de KNLTB staat men voor een integere sport en dat willen we als tennis- en padelclub TC Smalhorst natuurlijk volgen. 

Daarom is vanuit het bestuur in 2020 gestart met een project om ook onze club volgens de Fair Play richtlijnen (zie ook hier) in te richten. Hierbij horen onder andere het opstellen van reglementen, het aanstellen van een vertrouwens contactpersoon, een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor een aantal vrijwilligers, en de leden informeren over Fair Play. 

Mocht je grensoverschrijdend gedrag constateren en hierover willen praten of een melding doen, dan kan dat via onderstaande:  

  • Vertrouwenspersoon TC Smalhorst: Anja Eefting-Tingen (klik hier)
  • Contactgegevens Anja: 0593-526716 (voorkeur), [email protected]
  • Anoniem melding doen via Vertrouwenspunt Sport 0900-2025590 of via whatsapp 06-53646928

--------------------------

In Oktober 2020 is de Enquête Grensoverschrijdend gedrag afgenomen

Ruim 50 leden hebben de enquête ingevuld. Een van de uitkomsten van de enquête is dat we het binnen de club nog te weinig hebben over grensoverschrijdend gedrag; we hopen met de implementatie van Fair Play (en deze enquête) een eerste goede stap te hebben gemaakt. De belangrijkste uitkomsten waar we blij mee mogen zijn: ·   

  • Over het algemeen voelt iedereen zich veilig bij ons op de club (>95% respondenten)
  • De vereniging staat open voor de mening en inbreng van ouders van jeugd (>95%)
  • Er wordt bij ons op de club zelden tot nooit (non-)verbaal gebruikt of gepest/getreiterd (>95%).
  • In de Whatsapp-groepjes wordt zelden met of over elkaar gepraat met verkeerde intenties (90%).

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten:

  • Grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord komt wel eens voor bij de club (20%).
  • Een afwijkende mening wordt bij ons in de club niet altijd gewaardeerd en mensen die ‘anders’ zijn moeten zich wel een beetje aanpassen (20%).
  • Bij ons op de club wordt wel eens een seksueel getinte opmerking geplaatst of grappen gemaakt over vrouwen, homo’s, lesbiennes of mensen uit andere culturen (20%).

Aangezien wij enquête voor de eerste keer hebben afgenomen, hebben we nog geen referentie. We beschouwen dit dan ook als een ‘nulmeting’ waarna wij volgend jaar opnieuw een meting zullen doen. Op die manier kunnen we jaarlijks ‘een vinger aan de pols houden’. Verder vragen wij aan eenieder een stukje verantwoordelijkheid te pakken voor de verbeterpunten; het gaat om een stukje bewustwording en rekening houden met de mede sportgenoten!

Mocht je vragen hebben over de enquête of hier eens over door wil praten met het bestuur dan kan dat bij Tamara ([email protected]). Zou je graag inhoudelijk (al dan niet anoniem) met iemand willen praten over een specifieke situatie dan kan dat bij ons vertrouwenscontactpersoon Anja Eefting (0593-526716, [email protected])

KNLTBalgemene-gedragscode-def.pdf