Sponsor informatie

Sponsoring bij Tc Smalhorst

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de sponsor geld en/of een prestatie levert en de gesponsorde daartegenover een commerciƫle meerwaarde biedt. Hierbij kan het gaan om communicatiemogelijkheden of andere zakelijke tegenprestaties, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sponsoring zien we daarom niet alleen als een gift, donatie, lening of subsidie. Onze vereniging ziet sponsoring als een zakelijke overeenkomst waar een contract aan ten grondslag ligt. Wat wij u als mogelijkheden bieden, is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken. In het contract kunt u dan ook aangeven, indien u dat wenst, waar u uw sponsoring aan besteed wilt zien.

Sponsoring op maat

Misschien wilt u afwijken van de standaard sponsormogelijkheden. Suggesties van uw kant zijn van harte welkom en de win-win situatie staat voorop! Graag bieden wij u een eenjarige of meerjarige sponsormogelijkheid. Dit geeft u de gelegenheid ervaring op te doen met de mogelijkheden die TC Smalhorst u biedt. Door tussentijdse evaluaties kunt u samen met ons werken aan verbetering. Wij denken graag met u mee.

Geld, materiaal & dienstverlening

Wanneer we het over sponsoring hebben, spelen geld, materialen en dienstverlening een hoofdrol voor TC Smalhorst. Gebleken is dat sponsoring echter meer betekent. Onze huidige sponsoren hebben te kennen gegeven dat:

  • sponsoring leuk is om te doen;
  • sponsoring een sympathiek imago en naamsbekendheid geeft;
  • sponsoring een creatief gebeuren is;
  • sponsoring een goed middel is om relevante doelgroepen te bereiken; bijv. uw eigen (korting)acties van uw bedrijf promoten;
  • communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden;
  • en . . . . . u in overleg met de vereniging gebruik kunt maken van de faciliteiten van het park voor uw eigen sportieve evenementen.

TC Smalhorst garandeert dat de sponsorgelden zullen resulteren in een beter sportproduct voor haar leden, met name voor de jeugdleden, bezoekers, professionals, vrijwilligers en sponsoren. TC Smalhorst wil graag een aansprekende vereniging zijn en doet er alles aan om dit te realiseren.

Voor vragen met betrekking tot sponsoring kunt u terecht bij de sponsorcommissie [email protected]