Schenkingen

De tennisclub is een Sociaal Belangenbehartigende Instelling (SBBI). Dit betekent dat de club schenkingen mag ontvangen zonder hierover schenkbelasting aan de belastingdienst te betalen. 

Het kan om geld gaan, maar iemand kan de tennisclub ook op andere manieren een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen. Verder mag de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking.

Voorbeelden van schenkingen zijn:

• meebetalen aan renovatie van het clubhuis
• beschikbaar stellen van attributen, zoals rackets, ballen
• beschikbaar stellen van prijzen voor loterijen
• beschikbaar stellen van gratis eten voor een evenement
• meebetalen aan de aanschaf van nieuwe tenniskleding

Tevens is het mogelijk om de tennisclub op te nemen in je testament. Het bedrag welke aan de club wordt nagelaten is niet aan een maximum gebonden.