Verenigingsdoelen

“TC Smalhorst is een tennis- en padelvereniging die mensen bij elkaar brengt om te tennissen e/o te padellen in een gezellige sfeer. De vereniging biedt voor alle leden de mogelijkheid om zowel recreatief als prestatief te tennissen.

De hoofddoelen van TC Smalhorst zijn het zorgen voor een moderne en aantrekkelijke accommodatie, het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de wensen van de leden en het zo laag mogelijk houden van de contributie zodat de vereniging voor iedereen toegankelijk is en blijft.”

Eind 2019 zijn in een aantal brainstorm- en vervolgsessies de doelen voor 2020 gesteld. Als eerste wordt, mét hulp van de leden, begonnen aan deze doelen uitvoering te geven. Wanneer ze (voldoende) bereikt zijn, wordt opnieuw met zijn allen een vervolg bepaald. Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact op met 1 van de leden van het bestuur of stuur een mailtje naar [email protected]

Ledenwerving.
Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd voor het werven van leden. Gestart wordt met die acties waarvan het meeste succes verwacht wordt. Hierbij ligt de focus op o.a. aangepaste abonnementen, specifieke doelgroepen en kennismakingsactiviteiten.

Familiedag.
In 2020 willen wordt een familiedag georganiseerd van en voor onze leden. Een gezelligheidsevenement voor een breed publiek, gemakkelijk en snel te realiseren. Hiermee verwachten we publiciteit te krijgen en mensen te enthousiasmeren.

Restylen kantine.
De uitstraling van onze vereniging wordt voor een groot deel bepaald door de sfeer bij binnenkomst. De kantine en het terras hebben daarin een belangrijke plek. Er zijn allerlei ideeën voor verbetering naar voren gekomen in de sessie restylen.  Bekeken wordt van welke goede effecten verwacht mogen worden en welke uitvoerbaar zijn. Gerekend wordt op alle hulp van leden met ideeen en vaardigheden om de plannen te realiseren!

Sponsortoernooi/Top100.
Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan een goede financiële basis van de vereniging. Ze zorgen ervoor dat we kunnen investeren in de jeugd, accommodatie ea. Kunnen we het voor sponsoren nog interessanter maken om ons als vereniging te (blijven) sponsoren? Gedacht wordt o.a. aan het aanbieden van activiteiten voor de sponsoren, een bedrijfslidmaatschap.

Senior Plus
Meer dan 50% van ons ledenaantal bestaat uit 55+. Hoe kunnen we deze belangrijke groep (nog meer) betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Naast de toss en de jaarlijkse 55+ toernooien worden nieuwe clubevenementen gerealiseerd om het aanbod voor deze grote groep spelers (en hun partners) te verruimen. Het organiseren van evenementen anders dan tennis/padel behoort tot de mogelijkheden.

[2024 inmiddels zijn de meeste van deze doelen gerealiseerd. In een brainstorm in febr zijn weer nieuwe doelen vastgesteld waaraan inmiddels gestart is.]