Historie - Deel 3

VAN SPORTLAAN NAAR "De Venne"
door H. Martena
In het vorige artikel werd onder andere geschreven over de beperkte capaciteit van de 3 tennisbanen en de slechte staat van onderhoud: na een regenbui moest men met grote sponsen de plassen op de banen droogdeppen. De kletsnatte sponsen werden door een wringer gehaald en daarna werd het water weer opgedept. Net zolang tot de baan weer in een redelijke (droge) conditie was.  

Slechte accommodatie.
De leden van de tennisclub vonden de accommodatie helemaal niks. Er werd geklaagd. Heel begrijpelijk: te weinig banen die bovendien dichtgeslibd waren en een armmoedige accommodatie. Er was slechts één toilet en één kleedkamer. Het geheel voldeed in de verste verte niet aan de normen van Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Het ledenbestand was in 1989 gegroeid tot 308. Tennis was een sterk opkomende sport. Een aansprekende nationale topspeler was Tom Okker. Internationaal waren er toppers als John McEnroe, Jimmy Connors en Björn Borg. Op de televisie werden toernooien als Wimbledon en Parijs integraal uitgezonden en de sport werd steeds populairder. Het gevolg was dat bijna iedereen wilde tennissen. Het elitaire karakter van de sport was volledig verdwenen. Het bestuur van de Smalhorst verzocht in 1989 voor het eerst aan B en W om een vierde tennisbaan en om aanpassing van het complex naar de eisen van de tijd. Een reeks gesprekken met wethouder Thijs Hilberts volgde. (foto Thijs) Er was met hem een goed en plezierig contact. Maar de problemen van de tennisclub stonden niet op zichzelf.  Ook de voetbalclubs hadden capaciteitsproblemen. De Sportraad onder aanvoering van Herman Koobs ging in het overleg met de gemeente een belangrijke rol spelen. Belangrijke keuzes moesten gemaakt worden. Waar zou de nieuwe tennisbaan komen? Achter de Schapendrift in het nieuwe sportcomplex Noord-West of gaat de club naar De Venne? In januari 1994 nam de Gemeenteraad het besluit dat de voetbalclubs Beilen en Fit Boys naar het nieuwe sportpark achter de Schapendrift zouden verhuizen en dat korfbalclub Vitesse en tennisclub Smalhorst op een gedeelte van het oude sportpark De Venne zouden komen. Dit resultaat is In een paar zinnen neergeschreven maar kwam dat wel zo gemakkelijk tot stand?

Smalhorst verlaat de Sportraad.
We vragen Hans Bartels, voorzitter van 1990 tot 1995, naar zijn ervaringen. Bartels: “We hadden prima contacten met wethouder Thijs Hilberts en burgemeester Nauta. De Sportraad was de stagnerende factor. Zij moest rekening houden met de belangen van vele verenigingen en die ook nog van dienst zijn. Dat was een te complex verhaal voor de Sportraad met als gevolg dat er weinig tot stand kwam. De tennisclub is toen uit de Sportraad gestapt. We gingen zelfstandig verder. Dit was de katalysator! De voetbalverenigingen en de schietvereniging gingen ook een meer eigen koers varen. De Gemeente kwam toen met het voorstel om de tennisclub op een gedeelte van het voormalige voetbalveld te plaatsen. Wij zouden de voormalige kantine en de kleedkamers krijgen, de grond in erfpacht en 500.000 gulden voor de aanleg van vijf tennisbanen. In totaliteit is toentertijd 687.000 gulden geïnvesteerd in zes kunstgras banen en de aanpassing van het clubgebouw. Een heel groot bedrag voor die tijd. De meerkosten, waaronder de zesde baan, zijn uit eigen middelen gefinancierd. Burgemeester Nauta zag de problematiek met de Sportraad heel goed. Deze had een te complexe taak. Volgens mij was Nauta eigenlijk blij dat wij eruit stapten. Daardoor kon de Gemeente elke vereniging naar de eigen behoefte voorzien.” De tennisclub kreeg een prachtige plek, midden in het dorp. Men was dik tevreden. Organisatorisch moest wel het één en ander gebeuren. Van de leden werd een stuk zelfwerkzaamheid gevraagd. De handen werden uit de mouwen gestoken. Twee overbodige kleedkamers werden afgebroken en een grote beukenhaag verwijderd, de kantine opgeknapt en vervolgens werden de banen aangelegd door Ubbink, een gespecialiseerd bedrijf uit Dalfsen. (Foto’s)

“Eigen broek ophouden”
Voor de exploitatie en onderhoud werd in 1994 de “Stichting Tennisaccommodatie Beilen” opgericht. Jaarlijks werd door de tennisclub aan de Stichting een huur betaald. Het bestuur van deze Stichting bestond uit drie leden: de verenigingsvoorzitter en twee deskundige leden, een bedrijfseconoom en een ondernemer. Evert Posthoorn, sinds 1994 onafgebroken in het stichtingsbestuur, doet een boekje open over het reilen en zeilen van de stichting: “Het is een kwestie van financieel 15 tot 20 jaar vooruitkijken en nauwlettend blijven monitoren.  Daarnaast streven we ernaar om zoveel mogelijk de eigen broek op te houden. De vereniging betaalt jaarlijks huur aan de Stichting (thans € 51.000). De Stichting verzorgt met dat geld de exploitatie en het groot onderhoud van het tenniscomplex. Sinds 1995 hebben we het nodige geïnvesteerd in het complex. In 2015 was er een grondige renovatie van zes banen. De kunststofmatten waren versleten. Ook hebben we de energie slurpende gloeilampen van de baanverlichting laten vervangen door ledlampen. Zonnepanelen en een warmtepomp werden geïnstalleerd en de nodige isolatie aangebracht. Kortgeleden zijn er twee padelbanen aangelegd. Natuurlijk kregen we voor al die activiteiten de nodige subsidies van zowel de landelijke- als de gemeentelijke overheid. Ook kregen we bijdragen van derden. Maar het merendeel van het geld werd opgehoest door de Stichting zonder dat een beroep op een bank gedaan hoefde te worden.  Ik wil benadrukken dat de Gemeente heel meewerkend is, men staat open voor initiatieven om te sporten”.

Officiële opening
Op 17 juni 1995 werd het complex officieel in gebruik genomen: 6 banen en voor de jongste tennissers een minibaan. Rondom het hele complex waren windkeringsnetten met reclames van lokale bedrijven gehangen. De opbrengst van de reclames was bestemd voor de jeugdopleiding. De nieuwe banen trokken leden aan. In maart 1995 waren er 350 leden en op 1 januari 1998 waren dat er 438. Dat aantal liep in 2002 op tot maar liefst 550. T.C. Smalhorst was toen de grootste sportvereniging van de gemeente Midden-Drenthe. Daarna liep het ledenbestand geleidelijk terug. Op 1 januari 2012 was het ledenbestand gekelderd tot 289. Deze daling was conform het landelijke beeld. Heel veel verenigingen zagen hun ledenbestand drastisch dalen. Sommige verenigingen moesten zelfs helemaal stoppen. Het bestuur van t.c. Smalhorst deed allerlei pogingen om de daling te stoppen. Men organiseerde schooltennis voor het lager en voortgezet onderwijs, hield open dagen, gratis kennismakingslessen en men zorgde voor aangepaste contributies. Echter, de daling stopte niet. Op 1 december 2014 waren er nog 228 leden.  

Niet bij de pakken neerzitten.
Onder de enthousiaste leiding van Jan Kuiper (voorzitter van 1997 tot 2002 en van 2009 tot 2018) gingen de besturen van de tennisvereniging en de stichting Tennisaccommodatie Beilen gewoon door met de ontwikkeling van het tennispark. Nieuwe verlichting en volledige renovatie van zes banen in 2015. Het terras werd opnieuw betegeld en uitgebreid en tot slot werd de parkeerplaats opnieuw ingericht. Bij de grote renovatie van het tennispark, hoorde ook een opknapbeurt van het logo en de introductie van een nieuwe huisstijl. Deze heeft na in 2019 nog een padel toevoeging gekregen.

Padel
In 2016 werd er voor het eerst gesproken over padel. Dit zou wat kunnen zijn voor een verbreding van het sportieve aanbod en misschien wel een middel om nieuwe leden aan te trekken. Het clubbestuur en het bestuur van de Stichting stelden een gedegen haalbaarheidsonderzoek in. Een speciale werkgroep onder leiding van Christian Dekens werkte de plannen verder uit en men kwam tot de conclusie dat padel in Beilen mogelijk was. De algemene ledenvergadering van 23 januari 2017 besloot in te stemmen met het voorstel om één padelbaan aan te leggen. De tweede in Noord-Nederland, Tc Joure was ons net voor met de 1e aanleg in Friesland! Op 7 maart 2017 werd gestart met de grondwerkzaamheden en een goede maand later, 14 april 2017, kon de wethouder van sportzaken de padelbaan officieel openen. Padel bleek een enorm succes. In 2021 werd de tweede baan in gebruik genomen en wanneer ik dit artikel schrijf (november 2023) is er zelfs sprake van een derde baan. Padel heeft t.c. Smalhorst geen windeieren gelegd. Het ledenbestand is in november 2023 gestegen naar 470.

Andere activiteiten.
In de vijftiger jaren, dus kort na de oprichting in 1947, bemoeiden de actieve bestuursleden van de tennisclub zich ook bezig met andere sporten. Volgens de verenigingsnotulen van die jaren was men bezig met de oprichting van een gymnastiekvereniging, een “pingpongclubje”, een bridgeclub en een volleybalclub. Tegenwoordig is dat niet anders. In 2022 werd spontaan meegewerkt aan een initiatief van TC Smalhorst om een 4tal beach volleybal velden aan te leggen bij het tenniscomplex. Volleybalclub Smash, korfbalclub Vitesse, tennisclub Smalhorst en Volta waren de participanten. Na een brainstorm met de 60+ leden van de tennisvereniging, is in 2020 een Jeu de Boulesbaan aangelegd waar zowel leden als ook de buurt gebruik van kunnen maken. Op 21 juni 2022 bestond de vereniging 75 jaar. We kunnen rustig stellen dat de vereniging springlevend is. Beilen beschikt over een perfecte tennisaccommodatie. Er zullen beslist grotere plaatsen in Nederland zijn die stik jaloers zijn op zo’n prachtig tennis- en padelpark.

Bronnen: 
Interviews J.H.A Bartels en J.E.Posthoorn
Naslagstuk 1975 t.c.Smalhorst 1975-2023 door Jan Kuiper
Archief T.C. Smalhorst
Archief gemeente Midden-Drenthe