Bespeelbaarheid banen

In principe zijn de banen het hele jaar bespeelbaar, er zijn echter een aantal uitzonderingen:

IN HET KORT:
Padel & tennis banen zijn onbespeelbaar bij:
SNEEUW, IJZEL, RIJP, DIRECT NA VORST - OPDOOI PERIODE

Bij vorst
Kunstgras is vorstbestendig tot lage temperaturen. De PE vezel kan goed tegen vorst. Het kunstgras van de padelbaan wordt door betreding niet beschadigd. Het zandgevuld kunstgras wordt wel hard en glad. Dit kan gevaarlijk zijn bij het spelen.

Bij sneeuw
Bij sneeuw de banen niet bespelen, de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Voorkomen moet worden dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt verplaatst door sneeuwschuiven.
Spelen op een besneeuwde baan is slecht voor de mat omdat spelers de sneeuw in de mat en het instrooizand lopen. Het duurt dan ook langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is.

Bij ijzel
IJzel is regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms langer blijven liggen. De baan is glad en daardoor niet bespeelbaar.

Bij rijp
Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel langer blijven liggen. Hierdoor is de baan glad, wat extra gevaar voor blessures oplevert. Daarom is een berijpte baan niet bespeelbaar

Bij opdooi
Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag, Dit heet opdooi. Hierdoor ontstaat gladheid en dus gevaar op de baan.
Bij opdooi kan er niet gespeeld worden op de tennisbanen, maar wel bij padelbanen. Dit heeft te maken met dat de ondergrond anders is. Tennisbanen hebben een lava ondergrond die bestaat uit losse steentjes. De padelbanen liggen op een vaste betonnen ondergrond.

Notabene
Indien de banen niet bespeelbaar zijn, zal dit z.s.m. op de website vermeld worden. Ook zal een bericht via de app worden uitgestuurd. Uiteraard doen we ook het dringende verzoek op het gezonde verstand van onze leden: Ga alleen de baan op, wanneer de weersomstandigheden en de baan het toelaten.