Jeu de Boulebaan

Sinds december 2020, ligt er bij onze club ook een Jeu de Boule baan. Deze is met sponsoring tot stand gekomen en iedereen van de club, maar ook uit de omgeving mag hier gebruik van maken. Als je geen Jeu de Boule ballen hebt, dan kun je ze lenen van de club (als het clubgebouw open is). 

Bedankt sponsoren: Gemeente Midden-Drenthe, Woonfonds, Wilderfank fonds, Unive Samen!

De spelregels:

 • De Toss bepaalt welk team begint.
 • Elk Team krijgt 6 boules (2 boules per speler voor tripletten en 3 boules per speler voor doubletten).
 • Het team dat de toss wint, bepaalt de plek van de “werpcirkel” en gooit het “but” vanuit de werpcirkel tussen de 6 en de 10 meter op minstens 1 meter van een obstakel. 
 • Het team (Team A) dat het “but” heeft gegooid, gooit ook de eerste boule. Het is de bedoeling om de boule zo dicht mogelijk bij “het but” te leggen.
 • De eerst volgende boule wordt gegooid door de tegenpartij (Team B). Team B probeert haar eerste boules dichter bij het “but” te plaatsen. Het is toegestaan de boule van de tegenstander (Team A) of het “but” weg te stoten.
 • Zolang de positie van de boule van Team B ten op zichte van de boule van Team A niet verbetert, blijft Team B aan beurt. Als Team B een betere boule gooit, gaat de beurt over naar de andere partij (Team A).
 • Iedere boule die dichter bij het “but” ligt dan de boule van de tegenstander levert één punt op. Alleen de winnaar krijgt punten.
 • Als een Team geen boules meer heeft, kan de tegenpartij proberen nog meer boules beter te plaatsen.
 • Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal boules dat beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij.
 • Het team die de voorgaande werpronde heeft gewonnen, begint de volgende ronde en gooit het “but”.
 • Het team dat als eerste 13 punten heeft gemaakt, is winnaar.