Verslag Ledenwerfsessie, wo 6/11

07 november 2019

In een leuke sessie hebben we gebrainstormd over de kansen en mogelijkheden van ledengroei. We komen dit jaar redelijk stabiel uit, maar we hebben de ambitie gesteld om volgend jaar 25 leden te groeien (netto).

Het gaat bij ledengroei natuurlijk om 2 dingen.
1. Zorgen dat je de leden behoudt (waarbij vanuit de KNLTB wordt aangegeven dat de meeste leden na 2 a 3 jaar opzeggen)
2. Zorgen dat je nieuwe leden verwelkomt!

Wat hebben we hiervoor bedacht?

Ledenbehoud
– Analyse van de opzeggingen, waarom zeggen leden op? En wat kunnen we hier van leren
– Benaderen leden die minder dan 3 jaar lid zijn. Is er voldoende aansluiting met de vereniging? Kunnen we nog ergens helpen?
– Benaderen lesgroepen met “jonge” leden voor feedback en behoefte
– Organiseren en stimuleren van een Beginnerstoernooi, de 8/9 competitie en aansluiting bij de Evert Mixed competitie
– Organiseren van Ouder-Kind toernooi / familiedag (andere actie uit brainstorm sessie)

Ledengroei
– Organiseren van een Open Avond (gepland voor 17 april)
– Meer promoten zomer en winter abonnement, mogelijk met gratis introductieles
– Combi lidmaatschap uitzoeken met fitness, loopgroep, voetbal of volleybal ea. Bijvoorbeeld een zomer lidmaatschap met korting aanbieden als je lid bent van Smash.
– Vermelden van lidmaatschaps prijzen per maand naast per jaar, in elk geval in acties.
– Stimuleren aanbrengen van nieuwe leden door bijv een nieuwe bespanning aan te bieden per aangebracht lid
– Uitwerken mogelijkheid tot buurt avond/activiteit op de tennisbaan (idem bruikbaar voor familie of bedrijfsdag)
– Aanbieden bedrijfslidmaatschap, maar eerst behoefte en opzet polsen bij eigen ondernemers die lid zijn. Mogelijk korting voor medewerkers verrekenen met bedrijf, aanbieden lidmaatschap in combinatie met sponsoring

Heb je zelf nog ideeën en/of wil je helpen, laat het dan weten aan Jacobien! Wordt vervolgd!

Nieuwscategorieën Verenigingsdoelen