Verslag overleg selectieteams padel 8/1

12 januari 2024


Maandag 8 januari presenteerde de technische commissie een plan om met ingang van de voorjaarscompetitie 2024 met selectieteams voor padel te gaan werken. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot, ruim 30 mensen waren aanwezig. De aanleiding was dat van verschillende kanten de technische commissie vragen kreeg of een aantal leden meer prestatiegericht met padel bezig kunnen zijn. Vooropgesteld is dat de technische commissie de prestatieve als ook recreatieve padellers de ruimte wil geven om ieder op hun eigen niveau deze mooie sport binnen TC Smalhorst te beoefenen.

Om de prestatiegerichtheid meer te bevorderen is het plan gelanceerd om met selectieteams te werken. In de bijeenkomst van maandag zijn de leden daar over geïnformeerd en kon men zich opgeven. Afgelopen woensdag was de deadline voor opgave en bleek dat er zowel bij de heren als ook de dames te weinig deelname was om met selectieteams te starten.

De reacties op het plan zijn positief. De TC merkt dat leden meer nadenken of ze prestatiegericht of recreatief met padel bezig willen zijn. Daarnaast kiezen leden nu ook bewuster voor een team en gaan met elkaar in gesprek over wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. Een selectieteam was geen doel op zich, maar een middel om prestatief padel meer vorm te geven. We zien nu dat dat ook spelers dat via andere manieren willen bereiken.

De TC trekt de conclusie dat het selectieplan een positieve spin-off heeft. Het betekent geen afstel, wellicht dat in de toekomst een selectie toch tot de mogelijkheden behoort. De technische commissie wil iedereen bedanken voor het meedenken en de belangstelling. Mooi om te zien dat dit leeft binnen de club.             

Nieuwscategorieën Padel