Update 3e Padelbaan

12 oktober 2023


Er is helaas nog geen groen licht voor de aanleg van de 3e padelbaan. De afstemming over de geluidsberekeningen loopt nog, maar deze week zijn daar weer stappen in gezet. We hopen dat eind deze maand een definitief, goedgekeurd rapport ingediend kan worden bij de gemeente. Daarna moet met de gemeente overlegd worden welke maatregelen praktisch haalbaar en verstandig zijn, waarmee we kunnen voldoen aan de richtlijnen. Helaas heeft alle aandacht op padel afgelopen jaren, naast positieve uitstraling, ook strengere richtlijnen opgeleverd. Hierbij wordt overigens niet naar alleen de padelbanen gekeken, maar naar het gehele tennispark waarbij ook parkeerbewegingen ea worden meegenomen.

Wordt vervolgd!

Nieuwscategorieën Padel