Update 3e Padelbaan

28 juni 2024


Met nog een paar weken geduld zou de 3e padelbaan gereed speelklaar moeten zijn. Er is al gestart met het afgraven van de grond door Hulzebosch. Mogelijk dat de fundering en het zand ook al gelegd gaan worden, anders wordt hiermee gestart de week na het open toernooi. In principe zou dan eind juli de baan klaar moeten zijn. De aanleg van de geluidsmaatregelen/geluidswand hangt nog even af van de beschrijving vanuit de omgevingsdienst, maar daarna kunnen we daar ook mee aan de slag. De TC zal nog een ei leggen over toss en trainingbaan bezetting en afhangregels. Hierover wordt zsm gecommuniceerd. Vanaf de oplevering eind juli, zal de afhangtijd in elk geval beperkt worden van maximaal 23u naar 22u, dat geldt voor tennis zowel als padel (maar gebeurt nu al haast niet).

We mogen inmiddels een groot aantal nieuwe en bestaande sponsors verwelkomen (10+). Daarnaast hebben een aantal leden ook al een donatie gedaan (bedankt!!!!). Mogelijk dat we daarom de 1e weken de sponsors en donateurs voorrang geven op de nieuwe baan, maar daar komen we nog op terug. Mocht je nog willen doneren of sponsoren, dan kan dat uiteraard! Neem dan contact op met Remko of meld je aan als Vriend van, een 1malige donatie kan hierbij ook! https://www.smalhorst.nl/vrienden_van_tc_smalhorst 

De officiele opening van de 3e padelbaan, organiseren we na de vakantie. 

Wordt vervolgd!!

Nieuwscategorieën Padel