Algemene Leden Vergadering (ALV), ma 23/1 20.00, KANTINE

19 november 2022


De ALV zal na 2 jaar digitaal, weer fysiek in de kantine worden gehouden. Dat werkt toch een stuk gezelliger en persoonlijker. Ben jij er ook (weer) bij?

AGENDA

  • Opening & mededelingen
  • Notulen Ledenvergadering 24 januari 2022
  • Update Commissies en Verenigings Thema's
  • Financieel verslag & verslag kascommissie & decharge
  • Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
  • Benoeming Bestuursleden
  • Benoeming Commissieleden en overige functies
  • Vrijwilliger in het zonnetje
  • Begroting 2023
  • Rondvraag

Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 22 januari 2022. Het voorstel moet ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.

De financiële stukken kunnen vanaf 18 januari opgevraagd worden bij de penningmeester via [email protected]. Heb je je opgegeven voor de ALV, dan ontvang je deze uiterlijk de 18e per mail.   

Aan/afmelden kan via de app (nieuw) of per mail naar [email protected] 

Via de app: Ga naar Club (onderin), Agenda (bovenin), ALV (23jan), Meld je aan

Via de ClubApp: Ga naar Kalender, Ga naar de ALV, Meld je aan

Nieuwscategorieën Algemeen