Sportbon voor jeugd

De gemeente is in augustus 2019 gestart met de uitvoering van de sportbon.

Kinderen in minima huishoudens

De  Sportbon is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in huishoudens die rond moeten komen van een minima-inkomen.

Sportbon  aanvragen

Kinderen uit minimahuishoudens kunnen een Sportbon aanvragen met een waarde van € 100,00. Het is bedoeld  als korting op de contributie/lidmaatschap en als bijdrage in de kosten van tennisles. Ieder kind in deze doelgroep ontvangt één keer per jaar een Sportbon ter waarde van € 100,00 zolang de ouders tot de minima behoren en het kind nog geen 18 is.

Mocht u belangstelling hebben voor deze Sportbon dan kunt u contact opnemen met de gemeente Midden Drenthe of met de penningmeester via penningmeester@smalhorst.nl ffff