Nieuwe versie Huishoudelijk Reglement

Het concept huishoudelijk reglement 2019 welke op de ledenvergadering van maandag 28 januari aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd staat op de website. Je kunt dit vinden onder Informatie subhoofd algemeen. Hier vindt je ook het oude huishoudelijke reglement van 2011, zodat je de wijzigen kunt zien. Zie https://www.smalhorst.nl/about/
UPDATE. Het bijgewerkte huishoudelijke reglement is in de jaarvergadering van 28 januari goedgekeurd en daarmee ingegaan.