In Memoriam Lammie Heeling

Donderdag 28 december kregen we bericht dat Lammie, de vrouw van Gradus Heeling onze voorzitter van de kantinecommissie, in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. Zij was al enige tijd ziek en toch kwam dit bericht voor velen nog zeer onverwachts.
Lammie was vanaf 2003 lid van de tennisclub. Een actief lid dat we zeker minimaal twee keer in de week op de tennisbaan in actie konden zien. Zij had als vrouw een zeer harde opslag. Als een man zeiden we wel eens tegen elkaar.
Zij was degene die met andere dames er voor zorgde dat er het gehele jaar op de tafels en vensterbanken bloemstukjes en andere attributen stonden.
Aangepast aan een thema, de feestdagen of de jaargetijden. Waardoor het geheel een gezellige indruk maakte. Daar hield ze van.
Een paar maand terug heb ik met haar een paar kopjes koffie gedronken. Het was op een tossavond en zij zat op het terras naar het tennissen te kijken. Dat deed ze vaak. Zij was toen al een tijdje ziek en kon niet altijd meedoen. We hebben daar over gesproken en zij was nog vol goede moed. Tot een paar weken terug was ze nog op de baan te vinden voor een uurtje tennis. Uiteindelijk ging dat niet meer. De ziekte breidde zich uit en zij kon die strijd niet winnen.
Een tijd geleden zei Lammie, toen iemand die we kenden overleed, een trieste zaak voor de familie maar ze zullen verder moeten. Zo is het leven.
Ik hoop dat Gradus en zijn familie daaruit de kracht halen om geleidelijk aan hun leven weer op te pakken.

Wij zijn haar dankbaar voor de inzet voor de club.
Jan Kuiper, voorzitter.
29-12- 2017

P.S. Er is besloten de Nieuwjaarsvisite, die voor 6 januari 2017 stond gepland, te laten vervallen.

Status Opgave voorjaarscompetitie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de indeling van de competitie teams, het wachten was vooral op het nieuwe systeem van de KNLTB waarmee we de teams op kunnen voeren, genaamd Racket. De indeling van de teams wordt uiterlijk de 1e week van januari op de site gezet. Heb je je nog niet opgegeven, maar zou je wel mee willen doen, stuur dan een mailtje naar tc@msalhorst.nl. Goed om te weten dat de dispensatie regelingen versoepeld zijn, wil je eventueel invallen/meedraaien bij meerdere teams.

Vrijwilligers gezocht!

Onze tennisvereniging kan gelukkig terugvallen op een brede groep enthousiaste vrijwilligers..

Deze leden delen hun passie voor de tennissport en vinden het leuk om zich daarnaast ook in te zetten voor onze vereniging. Een mooi voorbeeld hiervan kun je teruglezen in het interview met Jacques van IJsseldijk en Harm Koke.

Natuurlijk zijn we als vereniging steeds in ontwikkeling, wat ook goed is om nieuwe ideeën kansen te geven. Als bestuur hebben we een aantal speerpunten benoemd, waarmee we de organisatie en interne samenwerking binnen de tennisvereniging willen verbeteren.Read more…

Verslagje CSG Tennis bij TC Smalhorst

Hallo, ik ben Mariska (14 jaar)

Ik zit op het CS Vincent Van Gogh in Beilen en ik heb gekozen voor een extra vak genaamd LO2. LO2 is een examenvak sport, 2 keer per week een uur.

Afgelopen 4 weken hebben wij tennis gehad op de tennisbaan in Beilen.

Wij hebben van twee trainers les gehad, de eerste twee lessen van Marten Tuller en de andere twee lessen van Remko Pars. Met Marten hebben wij de backhand en de forehand geleerd en hebben daar een aantal spellen mee gedaan. Dit was erg leerzaam en wij vonden het heel leuk. Met Remko hebben wij vooral partijtjes gedaan en hebben wij gekaasd (red. gepadeld). Ook dat was erg leuk en vooral heel gezellig.

Wij hebben in deze vier lessen zeer veel geleerd en zijn daar zeker dankbaar voor.

Groetjes het LO2 team uit Beilen!

Algemene Leden Vergadering, ma 29/1 20.00

Maandag 29 januari 2018 is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)van TC Smalhorst. Hieronder kun je de agenda terugvinden.

 • 20.00 Opening & mededelingen
 • 20.05 Notulen Ledenvergadering 23 januari 2017
 • 20.10 Bestuurs- en Commissieverslagen
 • 20.15 Financieel verslag & verslag kascommissie
 • 20.30 Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
 • 20.35 Benoeming Bestuursleden
 • 20.40 Benoeming Commissieleden en overige functies
 • 20.50 Pauze
 • 21.15 Invoering kantinediensten, alle leden helpen mee
 • 21.45 Begroting 2018
 • 21.55 Rondvraag
 • 22.00 Sluiting
 • Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 20 januari 2018. Het voorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
 • Kandidaatstelling door de seniorleden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
 • Namen van kandidaten voor de invulling van vacatures kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingeleverd bij de secretaris.
 • De financiële stukken liggen 20 minuten voor de aanvang van de vergadering voor de leden gereed in het clubhuis. De stukken kunnen vanaf 23 januari ook opgevraagd worden bij penningmeester@smalhorst.nl .
 • De notulen van de ALV van 2017 20170123 Notulen ALV.

Nieuwjaarsborrel, za 6 januari, 16.00

Op zaterdag 6 januari wordt tijdens de nieuwjaarsborrel, het nieuwe sportieve tennisjaar weer gevierd!! Het is ook een leuk moment om weer even bij te praten met iedereen.

Alle leden zijn welkom, maar natuurlijk de aanhang ook! We beginnen na het oliebollentoernooi van de kinderen om 16.00 en het zal tot ongeveer 18.00 duren.

Vriendelijke groeten en alvast mooie Kerstdagen en een goede jaarwisseling!!

 

JEUGD Voorjaarscompetitie – laatste kans

Beste jeugdspelers! Wil je nog meedoen aan de voorjaarscompetitie, stuur dan nog snel een mailtje naar jc@smalhorst.nl De teams moeten voor 31 december zijn doorgegeven aan de KNLTB. Bedankt!

Meer informatie kun je vinden bij het eerder geplaatste bericht op de site.

Nieuwe baansponsor TGH Van Triest BV

Wij heten TGH Van Triest BV van harte welkom als nieuwe baansponsor!

Dit bedrijf is gevestigd in Beilen aan de Ossebroeken. Het bedrijf is een snelgroeiende technische groothandel in elektrotechnische materialen. Zij leveren o.a. aan installateurs en industrie op gebied van elektrotechniek, telematica, beveiliging en lichttechniek. Bart van Triest is eigenaar van dit bedrijf en ook lid van onze tennisclub. Neem eens een kijkje op de website www.tghvantriest.nl of neem contact op met Bart zelf!

Wij zijn blij dat hij baansponsor is geworden bij TC Smalhorst! Het sponsorcontract is inmiddels ondertekend en de borden hangen al bij ‘zijn’ baan.