JEUGD Activiteiten 2017

De JC heeft de activiteiten kalender weer gevuld! Op dit moment loopt natuurlijk nog de Poiesz actie waarbij de jeugd op 1 april tom poucen zal verkopen bij de Poiesz, dan kan iedereen dat alvast in zijn (of haar) agenda zetten! Vlak daarvoor trappen we het seizoen af met het Openingstoernooi op vrijdag 31 maart (vanaf 15.00u). Inderdaad nu een keer op een vrijdagmiddag in plaats van een zaterdagochtend! Afmelding kan via jc@smalhorst.nl. De rest van de activiteiten kun je voor de jeugd terugvinden op deze LINK.

Introductie Familie lidmaatschap

Om familie lidmaatschappen aantrekkelijker te maken, hebben we het familie lidmaatschap geïntroduceerd. De families die al lid zijn en waar de condities op van toepassing zijn, zullen dit positief verrekend krijgen in hun lidmaatschap van 2017. Ken je iemand in de omgeving waarvoor dit aantrekkelijk kan zijn, geef het svp door.

De condities, ook terug te vinden onder het menu bij “lid worden”:

  • de leden wonen allemaal op zelfde adres
  • minimaal 1 van de familieleden is jonger dan 18 jaar
  • Bij 3 personen korting van € 35
  • Bij 4 personen korting van € 45
  • Bij 5 personen korting van € 55

Schenking aan tennisclub Smalhorst

De tennisclub is een Sociaal Belangenbehartigende Instelling (SBBI). Dit betekent dat de club schenkingen mag ontvangen zonder hierover schenkbelasting aan de belastingdienst te betalen. 

Het kan om geld gaan, maar iemand kan de tennisclub ook op andere manieren een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen. Verder mag de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking.Read more…

Senior Plus toernooien

Dit jaar worden weer een aantal Senior Plus toernooien georganiseerd, deze vinden plaats bij verschillende verenigingen, maar natuurlijk ook bij TC Smalhorst. Wil je hieraan deelnemen, meld je dan aan bij Aaltinus Horsting. Geef hierbij je naam, geboortedatum, speelsterkte en KNLTB nummer door. … Read more…

Afstellen verlichting op de banen

De laatste tijd wordt die opmerking van sommige leden gehoord. Ook op de ledenvergadering is die opmerking gemaakt. Tijd dus om de experts van Aerolux er bij te halen. Het zou immers kunnen dat misschien door een harde rukwind lampen verschoven waren waardoor ze niet meer goed gericht zijn.  Afgelopen week is naar de lampen gekeken. Men kon geen afwijkingen ontdekken. De lampen staan nog steeds precies gericht op de T -splitsing van de service vakken. Daardoor is er een gelijkmatige verdeling van het licht over de baan. Zou dat niet het geval zijn dan zouden er schaduw plekken ontstaan. Afhankelijk van de plaats op de baan waar men zich bevindt kan er minder of meer last zijn van het in de lamp kijken bij een hoge bal. Hetzelfde doet zich overigens voor wanneer de zon vol op schijnt terwijl ook een hoge of lage stand van invloed is. De kans is groter dat men daar meer last van ondervindt dan van de vaste lichtpunten die we nu eenmaal nodig hebben om  ’s avonds te kunnen spelen.

Te veel zand (infill) op de banen?

Regelmatig wordt de opmerking gehoord er ligt veel zand op de baan. Reden genoeg om navraag te doen omtrent het onderhoud van het type SmashCourt waarop wij met elkaar spelen. De informatie is dat het tapijt steeds goed gevuld moet zijn met de keramische korrel teneinde te voorkómen dat de pool gaat buigen/breken waardoor de levensduur van de SmaschCourt mat bekort wordt. Read more…

Jeu de Boule baan geopend

Sinds gisteren ligt er bij TC Smalhorst een schitterende Jeu de Boule baan. Niet voor lang, want als het goed is gaat aanstaande week de aannemer beginnen met de Padel baan.

PADEL Aanleg Padelbaan – update

De algemene ledenvergadering heeft in de vergadering van 23 januari jl. unaniem met de aanleg van een padelbaan ingestemd. Vooraf heeft de voorzitter van de werkgroep Christian Dekens een duidelijke PowerPoint presentatie gegeven. Daarin heeft hij laten zien welke tennisverenigingen met één of meer padelbanen zijn bezocht, welke type padel kooien er zijn en welke kooi de voorkeur van de werkgroep heeft. De aanleg van de padel baan zal in west – oostelijke richting plaatsvinden, gedeeltelijk over de mini baan, waardoor uitbreiding met twee banen mogelijk is. Daarvoor zal het tennispark met vijf meter in oostelijke richting worden uitgebreid. Daarover is overeenstemming met de gemeente en de korf balvereniging Vitesse.

Voor de ledenvergadering waren reeds offertes van aannemers ontvangen en is het werk, nadat de ledenvergadering groen licht heeft gegeven, gegund aan Tennisbouw Nederland b.v. die voor de levering van de padelkooi samenwerkt met Padel.nl. In principe kunnen de werkzaamheden op maandag 13 februari beginnen wanneer ook het weer meewerkt. De planning is dat de padelbaan op 1 april 2017 officieel wordt geopend.

Deze week wordt de mini baan ontmanteld om de weg vrij te maken voor de aanleg van de padelbaan, zodat de ondergrond ervan gebruikt kan worden voor de nieuwe baan.