Werkgroep Padel Tennis – update

padel2In Nederland is Padel een nieuwe en nog vrij onbekende sport maar in diverse andere landen is Padel al enorm populair. Padel is een combinatie van verschillende racketsporten. Het racket lijkt  meer op het verharde racket waarmee beachball gespeeld wordt. Het speelveld is een kruising tussen een tennis- en squashbaan. Een Padelbaan bestaat uit een speelveld van 10 bij 20 meter overeenkomstig de afmeting van een minitennisbaan. Het spel wordt gespeeld volgens de tennisregels met dien verstande dat de wanden onderdeel van het spel zijn.
Het spel wordt doorgaans met vier personen gespeeld, heel sociaal. Padel is snel, fel, vlot en hip. Verwacht wordt dat ook jongeren zich tot deze sport aangetrokken zullen  voelen. Dat zou een verjonging van de club tot gevolg hebben. Nadat het bestuur zich in de materie had verdiept is besloten verder te werken aan de voorbereiding van de aanleg van een padelbaan.
Als voorbereiding op verdere besluitvorming van bestuur en stichtingsbestuur is besloten De Werkgroep Padel Tennis in te stellen. De werkgroep heeft als taak advies uit te brengen op basis van nader onderzoek aan het clubbestuur omtrent de aanleg van een padelbaan op het tennispark. De leden van de werkgroep zijn Christiaan Dekens, Annemarie Doddema en John Wentink.