Opgave voorjaarstraining

Op dit moment worden de laatste series winter trainingen nog afgerond. Daarna starten de competitie trainingen voor de teams die competitie spelen. Vanaf 12 april zullen vervolgens de zomer trainingen starten, uiterlijk 1 april zal de indeling gepubliceerd worden op de site.

Je kunt je vanaf nu voor de zomertrainingen opgeven via deze LINK.

De weken waarin geen training is:
Wk18 – Voorjaarsvakantie
Wk29 t/m Wk34 – Zomervakantie

De zomertrainingen bestaan uit series van 18. Tegelijk worden ook kennismaking lessen aangeboden. Alle jeugd wordt automatisch ingedeeld voor de zomertrainingen. Meer informatie over het lesaanbod is te vinden op deze LINK. Heb je vragen, mail dan naar trainer@smalhorst.nl

TC Smalhorst en Duurzaamheid

Op verzoek van de voorzitter van onze tennisvereniging hebben Vincent Beijer, Otto Krediet en ikzelf een onderzoek gestart naar het energieverbruik van onze vereniging met als einddoel te kunnen bepalen hoeveel energie we op alternatieve wijze zouden moeten opwekken om de energie kosten voor de vereniging zo laag mogelijk te houden.

De gemakkelijkste oplossing is het dak van ons gebouw volleggen met zonnepanelen en daarna te zien hoe zich dit verder ontwikkelt, we zien wel….. Deze oplossing kies je naar onze mening alleen als je geld genoeg hebt en het niet hoeft te lenen.

We hebben een andere benadering gekozen, allereerst hebben we gekeken wat ons energieverbruik is in de zomer periode wanneer er geen- of weinig gebruik gemaakt wordt van de tennisbanen. Daarna zijn alle apparatuur en verlichting nagelopen om per onderdeel te bepalen wat het verbruik daadwerkelijk is. … Read more…

Introductie ClubApp

Zoals misschien  bekend, start de KNLTB dit jaar met de vernieuwde ClubApp. We hebben besloten dat we als vereniging eerst wachten hoe deze App de andere verenigingen bevalt, voordat we besluiten om deze te adopteren. Reden is dat we met de huidige website, verwachten dat we de online behoefte van de leden voorlopig nog kunnen invullen en dat de nieuwe functionaliteiten van de App met name interessant zijn voor hele grote verenigingen waar men elkaar moeilijker kan vinden. Bovendien brengt het extra kosten met zich mee, waarvan we dus niet zeker zijn of het op dit waardevol genoeg is. Meer informatie is te vinden op de site van de KNLTB. Krijg je positieve (of negatieve) ervaringen te horen komend jaar, laat het svp weten (aan Email Remko).

JEUGD KNLTB Tennisfeest voor Worldtour spelers, 2/3 juli

Voor het eerst organiseert de KNLTB een groot Tenniskids Feest! Dit feest belooft één gezellige happening te worden. Het spektakel is in het weekend van 2 en 3 juli op een centrale plek in Nederland, waardoor het voor iedereen toegankelijk is. En wat helemaal leuk is: de toegang is gratis! Alle kinderen die drie of meer keer hebben gespeeld tijdens de World Tour of Groene competitie 2016 zijn van harte welkom. Meer informatie volgt spoedig.feest

Verslag ALV, ma 25 jan

ALV pict
Afgelopen maandag waren incl het bestuur, 26 leden aanwezig voor de Algemene Ledenvergadering. Is een glas nu half vol, of
half leeg, we hadden eigenlijk op meer animo gehoopt! Door Anna Jager werd om 20.00 afgetrapt en we waren  op tijd klaar. In het kort de samenvatting, uitgebreidere notulen zullen nog volgen:

  • 26 leden aanwezig, incl bestuur
  • Voorzitter Jan Kuiper verhinderd nog herstellend van een operatie, vervangend voorzitter Anna Jager
  • 3 jubilea leden: Jan Kuiper (40jr), Gerrit Maneschijn (40jr) & Anna Jager (25jr)
  • Extra dank namens de vereniging: Salena Dekens voor alle hulp bij diverse activiteiten in 2015 (Open Dag, Kleding, Openingsfeest ea)
  • De leden van de kascommissie, het bestuur en de andere commissies werden besproken en zelfs ter plekke versterkt (bedankt Dolf Koerts!)
  • Extra waardering tijdens de rondvraag voor degenen die de kantine elke keer weer zo mooi versierden!
  • Afsluitend de presentatie over de analyse van het energieverbruik bij de vereniging. Conclusie is dat al veel winst te behalen is met een aantal kleine investeringen die zich snel terug verdienen. Een uitgebreidere uitleg volgt spoedig op de site. En Ps. de verlichting is niet de grootste verbruiker :).

Rond 21.00 was de vergadering afgelopen en na een korte pauze volgde de presentatie van Hans van Markus over het energieverbruik (met mede dank aan Vi
cent Beijer en Otto Krediet).

In de bijlage is de presentatie te vinden zoals deze op de vergadering werd gebruikt met daarin de (bijgewerkte) overzichten.TC Smalhorst – ALV 2016 v1.1 site

Herinrichting Parkeerplaats tennispark

Stichting tennisaccommodatie Smalhorst gaat komende week  het herstraten van de parkeerplaats aanbesteden. 

De voorbereidingen voor het herstraten starten deze of volgende week met het verwijderen van het groen rond de parkeerplaats. De parkeerplaats wordt iets vergroot en opnieuw ingedeeld. Langs de omheining komt gras. 

Afgelopen jaren is gebleken dat  het onderhouden van de groenstrook langs de parkeerplaats veel tijden energie heeft gekost. Er bleef veel onkruid tussen de struiken. Daarom is er nu gekozen voor gras. 

Mocht iemand struiken willen hebben die rond de parkeerplaats staan, neem dan deze week contact op met Jacques van IJsseldijk  accommodatiecom@smalhorst.nl.

Tijdens het herstraten van de parkeerplaats moet er buiten het park geparkeerd worden. Kom tijdens deze periode zo veel mogelijk op de fiets om de overlast voor de buren zo veel mogelijk te beperken. De oplevering is op 18 maart.

Analyse energieverbruik TC Smalhorst

Onlangs is door Hans van Markus, Otto Krediet en Vincent Beijer een onderzoek uitgevoerd naar het energie verbruik op ons tennispark. Er zijn interessante conclusies uitgekomen, die gedeeld worden tijdens de algemene ledenvergadering. Maar wat denk je zelf, wat zou het meeste energie gebruikt/verbruikt hebben afgelopen jaar?