KNLTB Najaarscompetitie nieuwe stijl

De opgave voor de voorjaarscompetitie loopt. Maar eerst kijken we nog even terug op de onlangs afgeronde KNLTB najaarscompetitie nieuwe stijl. Tot dit jaar bestond de najaarscompetitie uit drie wedstrijden. In de huidige, nieuwe, opzet worden er zes wedstrijden gespeeld. Een team heeft er zelfs zeven gespeeld. Sommige teams in een halve competitie, andere teams in een volledige competitie.
In totaal hebben 9 teams van Smalhorst meegedaan. Helaas waren er geen kampioenschappen te vieren, maar het spande er soms wel om. Vier teams zijn tweede geworden, een team derde en vier teams vierde. We hebben de aanvoerders Aly, Marnix, Jacqueline en Salena gevraagd naar hun ervaringen.

De aanvoerders laten tevreden geluiden horen over de nieuwe opzet van de najaarscompetitie. Mede dankzij het goede najaarsweer. Twee wedstrijden konden niet doorgaan vanwege de regen maar zijn later ingehaald. Het aantal wedstrijden vond men geen bezwaar (op een enkeling na), maar zes is wel voldoende. De bemensing vormde soms een probleem. Vooral rond de herfstvakantie. Het verzoek is om de zaterdagen die in de herfstvakantie vallen niet op te nemen in de competitie. Alle teams hebben gebruik moeten maken van invalsters en invallers. Alhoewel dat niet altijd even makkelijk ging is dat toch weer gelukt. De samenstelling van de damesteams leverde soms nog discussie op. Het kwam ook voor dat gespeeld moest worden tegen iemand die drie speelsterktes sterker was.

Dat we blij mogen zijn met onze vereniging en onze accommodatie blijkt wel uit het verhaal van ons zaterdag gemengd team over een tennisvereniging in Groningen. Daar was wel een gemengd toilet beschikbaar voor het gemengde team maar geen douches vanwege Legionella dreiging. Ook de banen bleken verre van optimaal.

De technische commissie.