Algemene Leden Vergadering, ma 29/1 20.00

Maandag 29 januari 2018 is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)van TC Smalhorst. Hieronder kun je de agenda terugvinden.

 • 20.00 Opening & mededelingen
 • 20.05 Notulen Ledenvergadering 23 januari 2017
 • 20.10 Bestuurs- en Commissieverslagen
 • 20.15 Financieel verslag & verslag kascommissie
 • 20.30 Benoeming Kascommissie en plaatsvervangend lid
 • 20.35 Benoeming Bestuursleden
 • 20.40 Benoeming Commissieleden en overige functies
 • 20.50 Pauze
 • 21.15 Invoering kantinediensten, alle leden helpen mee
 • 21.45 Begroting 2018
 • 21.55 Rondvraag
 • 22.00 Sluiting
 • Leden die een voorstel op de agenda willen zetten, kunnen dit doen vóór 20 januari 2018. Het voorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris en ondertekend zijn door tenminste vijf leden.
 • Kandidaatstelling door de seniorleden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
 • Namen van kandidaten voor de invulling van vacatures kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingeleverd bij de secretaris.
 • De financiële stukken liggen 20 minuten voor de aanvang van de vergadering voor de leden gereed in het clubhuis. De stukken kunnen vanaf 23 januari ook opgevraagd worden bij penningmeester@smalhorst.nl .

Overstap naar KNLTB Club

Eind december zijn we overgestapt naar het nieuwe systeem van de KNLTB genaamd KNLTB.Club. De migratie is zonder problemen verlopen. Het pakket biedt verschillende mogelijkheden, maar vooralsnog gaan we hiervan de volgende functionaliteit gebruiken:

 • Afhangbord
 • Ledenadministratie
 • Bardienstplanner
 • Facturatie module
 • Laddercompetitie

Andere functionaliteiten zoals de standaard website en de app, gaan we nog niet gebruiken. Vooralsnog vinden we te toegevoegde waarde te laag en de kosten te hoog. Met het nieuwe systeem betalen we per lid en niet meer voor een vast bedrag per jaar.

Eind deze maand zal iedereen een mail krijgen met het verzoek om een wachtwoord aan te maken om toegang te krijgen tot de bardienstplanner. Hoe we hier gebruik van gaan maken, hangt nog af van de Algemene Ledenvergadering.
In deze email wordt gesproken over een app. Dit kan verwarrend overkomen, want we gaan hier vooralsnog niet gebruik van maken. De Email is een standaard email en kan niet worden aangepast, vandaar deze toelichting.

Komende maanden zullen steeds meer functionaliteiten beschikbaar komen, daarmee komt het systeem steeds meer af. Het kan betekenen dat bepaalde functionaliteiten nog niet helemaal optimaal werken, maar dat zal dan tijdelijk zijn :).

Indeling Voorjaarscompetitie teams

De teams zijn inmiddels opgegeven bij de KNLTB, de vulling hiervan is nog enigszins onder voorbehoud, maar de competitie soorten en klasse zijn voor ons gereserveerd. Helaas iets minder teams dan vorig jaar, maar hier wordt in elk geval nog 1 padelteam aan toegevoegd. Mocht je vragen hebben, stuur dan een mailtje naar tc@smalhorst.nl, mocht je nog mee willen doen of je aanmelden als reserve. De persoon als 1e genoemd heeft de eer de aanvoerder te zijn.

DagCompetitieTeamKlasseLink
Dinsdag ochtendDames 1Nia van Markus
Anna Jager
Wilma Oosten
Jenny Siegel
Jacobien Stein
Yvette van Brouwershaven
Jacqueline Wessels Boer
Hanneke de Wit
2e klasse xxxx
2E-3DD
Donderdag ochtendDames 1Greta Tissingh
Grietje Kelder
Aly Krol
Hedika Schipper
Miena Oeben
Gerda Hoving
1e klasse xxxx
4DD
Vrijdag avondMixed 1Remko Pars
Christian Dekens
Karin Matthijssen
Marijke Fredriks
Annemarie Doddema
1e klasse (aangevraagd)
DD-HD-2GD
ZaterdagHeren 1Marnix Eggens
Arjan de Vecht
Bouke Krediet
Otto Krediet
Wilfred Leunge
Rudie Delamore
3e klas xxxx
4HE-2HD
ZaterdagHeren 2Wout Hulzebosch
Tom van den Tempel
Rick Haanstra
John Knol
Robin Slomp
Jos Pettinga
Michiel de Vries
3e klas xxxx
4HE-2HD
ZaterdagHeren 1 35+Paul Scholte Albers
Henri Prins
Gradus Heeling
Bart van Triest
Arie Stougie
Harjan Scholing
2e klas 35+ (aangevraagd)
5HD
ZaterdagMixed 1 (Dubbel)Aly Krol (dispensatie)
Bernarda Sattler
Trijnie Fokkens
Bart de Vries
Koen de Groot
Jeroen Hagedoorn
2e klas xxxx
HD-DD-2GD
ZaterdagMixed 2 (Dubbel)Ton Berendsen
Anna Talanda
Matthijs Duitshof
Harriet van Bommel
Christiaan Westerhof
3e klasse xxxx
HD-DD-2GD
ZaterdagReserves

 

Verslag Klaverjasavond, 16 december

Vlak voor de kerst, werd voor de 2e keer het klaverjastoernooi georganiseerd! Wie zou er deze keer met de 1e prijs vandoor gaan? Afgelopen jaar lukte het Gerda Leunge.

24 Klaverjassers waren getraind en wel aanwezig. Er werd in 3 rondes geklaverjast en de behaalde punten, incl roem natuurlijk, bepaalden wie er vandoor gingen met de mooiste vleesprijzen. Want uiteindelijk was er voor iedereen prijs, mede mogelijk gemaakt door sponsoring vanuit KSN.

Rieks Knol rol(la)de als uiteindelijke winnaar uit de bus. Gefeliciteerd Rieks, maar ook de rest van de klaverjassers met de andere prijzen, erg makkelijk zo voor de kerstdagen. Het was wederom een succes en ongetwijfeld tot volgend jaar!

PS. Er werd ook nog gesjoeld en volgend jaar wordt voor een (nog) betere sjoelbak gezorgd :).

Plaatsing nieuwe afhangbord 1 februari

Voor iedereen die al uit zat te kijken naar het nieuwe afhangbord, nog even geduld, deze wordt geplaatst aankomende 1 februari. Daarna volgt meer informatie over wat hiermee verandert ten opzichte van het oude systeem.
Nu hangen er niet heel veel mensen af, maar het is wel handig om te weten… We overwegen nog om het mogelijk te maken vanaf thuis al af te hangen, zou je in het commentaar aan willen geven of je denkt dat je daar gebruik van zal maken?

Je kunt op dit filmpje al een voorproefje zien, ook voor de padelbaan geldt het afhangsysteem!

 

Inschrijving padel competitie, deadline 4 februari

De inschrijving voor de padel competitie is weer geopend! We spelen hierbij net als vorig jaar alleen op zaterdag. Goed om te weten dat we vanuit TC Smalhorst meedoen aan de voorjaarscompetitie van de padelbond en niet aan die van de KNLTB. Er lopen gesprekken tussen de KNLTB en de Padelbond om toch weer meer samen te werken, maar daarover volgt komende maanden meer.

De speeldata van de padelcompetitie liggen rond de tenniscompetitie en zijn:
3, 10, 17, 24, 31 maart & 9, 16, 23 juni … Read more…

(Nieuwe) Pasfoto op je ledenpas?

Misschien heb je het bericht gelezen in de mail van de KNLTB, maar in het voorjaar krijgt iedereen weer een nieuw pasje. Vind je het tijd voor een nieuwe foto op je pas of misschien heb je er nog wel helemaal geen, stuur dan een nieuwe foto naar ledenadmin@smalhorst.nl voor 1 februari, dan kunnen we zorgen dat deze nog op je nieuwe pasje komt! Ga je weer helemaal bijgewerkt het nieuwe tennis seizoen in!

“Het nieuwe tennisseizoen nadert. Daar hoort natuurlijk ook een nieuwe KNLTB ledenpas bij. En zo gaat de pas eruit zien!
De nieuwe ledenpas ontvang je voor 1 april via jouw vereniging. Tot die tijd kun je nog gebruik maken van de ledenpas van 2017″

 

 

Kantine geopend

Wil je een bericht achterlaten in het condoleance boek voor Lammie Heeling, dan wordt dat heel erg op prijs gesteld. Het boek ligt in de kantine en de kantine is deze week (extra) open:

 • Dinsdagavond 2 januari vanaf 19.30 uur
 • Woensdagmorgen 3 januari van 9 tot 11.30 uur

In Memoriam Lammie Heeling

Donderdag 28 december kregen we bericht dat Lammie, de vrouw van Gradus Heeling onze voorzitter van de kantinecommissie, in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. Zij was al enige tijd ziek en toch kwam dit bericht voor velen nog zeer onverwachts.
Lammie was vanaf 2003 lid van de tennisclub. Een actief lid dat we zeker minimaal twee keer in de week op de tennisbaan in actie konden zien. Zij had als vrouw een zeer harde opslag. Als een man zeiden we wel eens tegen elkaar.
Zij was degene die met andere dames er voor zorgde dat er het gehele jaar op de tafels en vensterbanken bloemstukjes en andere attributen stonden.
Aangepast aan een thema, de feestdagen of de jaargetijden. Waardoor het geheel een gezellige indruk maakte. Daar hield ze van.
Een paar maand terug heb ik met haar een paar kopjes koffie gedronken. Het was op een tossavond en zij zat op het terras naar het tennissen te kijken. Dat deed ze vaak. Zij was toen al een tijdje ziek en kon niet altijd meedoen. We hebben daar over gesproken en zij was nog vol goede moed. Tot een paar weken terug was ze nog op de baan te vinden voor een uurtje tennis. Uiteindelijk ging dat niet meer. De ziekte breidde zich uit en zij kon die strijd niet winnen.
Een tijd geleden zei Lammie, toen iemand die we kenden overleed, een trieste zaak voor de familie maar ze zullen verder moeten. Zo is het leven.
Ik hoop dat Gradus en zijn familie daaruit de kracht halen om geleidelijk aan hun leven weer op te pakken.

Wij zijn haar dankbaar voor de inzet voor de club.
Jan Kuiper, voorzitter.
29-12- 2017

P.S. Er is besloten de Nieuwjaarsvisite, die voor 6 januari 2017 stond gepland, te laten vervallen.